Főegyházmegyei Könyvtár, Eger

Könyvtárhasználati szabályzat

Egri Főegyházmegyei Könyvtár nyilvános könyvtár. Minden érdeklődőnek rendelkezésére áll a könyvtárak működéséről szóló jogszabályokban (1997. sz. CXL. tv) meghatározott és eme „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ban rögzített módon. Kiemelt céljának tekinti az Egri Főegyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát.

I. Beiratkozás:

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. évét betöltött magyar állampolgár. Külföldi állampolgár abban az esetben, ha az Egri Hittudományi Főiskola vagy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatója. A beiratkozás során a könyvtáros névre szóló olvasójegyet állít ki a kérelmező számára, ismerteti vele a könyvtárhasználati szabályzatot, s ő aláírásával kötelezettséget vállal annak betartására.

Beiratkozási díj (egy évre):

Teljes árú beiratkozás:            1.500 Ft/év

Kedvezményes beiratkozás:   1.000 Ft/év (diák, nyugdíjas, pedagógus)

70 év felett:                            ingyenes

Közgyűjteményi dolgozók, az Egri Hittudományi Főiskola, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói és dolgozói, valamint az Egri Főegyházmegye által fenntartott egyéb intézmények dolgozói részére a könyvtárhasználat ingyenes.

II. Szolgáltatások:

- könyvtárlátogatás

- információ a könyvtári szolgáltatásokról

- az állományfeltáró eszközök használata

- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helybeni használata

- (a barokk terem könyvei csak előzetes egyeztetés után tanulmányozhatók)

- kölcsönzés

- másolás

A könyvtár alapszolgáltatásait a beiratkozott olvasók ingyenesen vehetik igénybe.

Kölcsönzés:

- Csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet.

- Egy olvasó egyszerre 3 dokumentumot vihet magával.

- Csak 1960 után megjelent dokumentumokból választhat az olvasó.

- Kölcsönzési határidő 2 hét.

- Hosszabbítás 1 hétre, személyesen, e-mail-en vagy telefonon.

- Indokolt esetben hétvégi vagy éjszakai kölcsönzést is biztosítunk.

A kölcsönzési határidőt ismételten túllépő olvasót a könyvtár átmenetileg korlátozhatja kölcsönzési jogában. Az olvasóterem továbbra is rendelkezésére áll.

Nem kölcsönzünk:

- kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat), adattárakat,

- művészeti albumokat, aprónyomtatványokat,

- folyóiratokat, segédkönyveket

- kéziratokat, külön gyűjtemények darabjait

Az elveszett vagy megrongált dokumentumot az olvasó köteles pótolni vagy megtéríteni.

Másolás:

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával.

Rövidebb terjedelmű dokumentumokat fél órán belül, hosszabbakat néhány órával későbbre vagy másnapra vállalunk a forgalomtól függően.

Nem másolunk:

- egész dokumentumot,

- kéziratot,

- 1850 előtti dokumentumokat.

- rossz állapotú dokumentumokat akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett.

Az elveszett, vagy sérülten visszahozott dokumentumoknál a könyvtár által megállapított gyűjteményi érték a térítés alapja, amely az eredeti érték többszöröse is lehet!

Digitális fényképek készítésére kötelezettséget nem vállalunk, csak korlátozott számban, eseti elbírálás alapján készítünk felvételeket. Vállalási idő: 8-14 nap. Az olvasóteremben nem szabad saját fényképezőgépet használni. Egyéb szolgáltatásokat (pl. bibliográfia készítése kutatómunkához) csak egyedi elbírálás alapján végzünk, ezekre kötelezettséget nem vállalunk.

A könyvtári szolgáltatások aktuális árait a jelen szabályzatot kiegészítő Hirdetmény tartalmazza. Az ezen kívül eső, a könyvtári törvényben foglaltakkal összhangban ingyenes szolgáltatásként biztosítjuk olvasóinknak:

-          a szolgáltatásaink és az állományunkról való tájékoztatást

-          a védett állomány kivételével a helyben használatot

-          a számítógép használatot

-          az internet-használatot

-          a WIFI használatot

Az egyéb szolgáltatásainkat az aktuális Hirdetmény tartalmazza, ezek egy része regisztrációhoz, beiratkozáshoz kötött. A beiratkozás során a hatályos adatvédelmi törvényeknek és előírásoknak megfelelően kezelve a Könyvtár a következő adatokat kéri:

 

 

A könyvtárhasználathoz Olvasójegyet biztosítunk.

III. Védett dokumentumok kutatása és fotózása

Könyvtárunkban a védett dokumentumok nagy számára való tekintettel a törvényi szabályozással összhangban a következők betartása szükséges azok kutatása és fotózása tekintetében:

a., Védett dokumentumba való betekintésre csak Kutatói engedély (letöltés IDE KATTINTVA) kérése, és annak befogadása után van lehetőség. (Ebben minimálisan szerepelnie kell a kutató beazonosíthatóságát szolgáló személyes adatoknak; a kutatást megrendelő vagy szakdolgozat illetve doktori disszertáció és hasonló munkák esetében az azt befogadó vagy megrendelő intézmény adatainak, az intézmény vezetőjének vagy a konzulens oktató adatainak és ajánlásának, indoklásának és témaismertetőjének is. Ezen kívül, amennyiben már rendelkezik a kutatásához szükséges dokumentumok listájával, akkor azt is tartalmaznia kell a kérelemnek.)

b., Védett dokumentumok fotózásához Fotózási engedély (letöltés IDE KATTINTVA) kérésére és annak befogadására van szükség. (A Könyvtár honlapjáról letölthető, jelen szabályzathoz csatolva.)

IV. Kérés és figyelmeztetés

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót, hogy pontosan tartsa be a szabályzat előírásait, s az olvasóteremben tartózkodjék minden olyan megnyilvánulástól (étkezés, telefonálás, hangos beszéd), amivel mások munkáját zavarhatná! Az általános szabályoktól vagy az igazgató vagy helyettese külön engedélyével lehet eltérni. A könyvtár átmenetileg megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki bármilyen módon megsértette a könyvtárhasználat előírásait. Eredményes munkát, kellemes tartózkodást kívánnak a könyvtár munkatárai, akik készségesen állnak az Ön szolgálatára.

Eger, 2023. január 9.

Balogh Ferenc
igazgató

KAPCSOLAT VELÜNK:


Kövessen minket:

Joomla Social by OrdaSoft!

Egyházi Könyvtárak Egyesülése

Egyházi Könyvtárak Közös Katalógusa

Magyar Katolikus Egyház

Cikkmegtekintések találatai
853724
Sütiket használunk

Weboldalunkon sütiket használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek nekünk a webhely és a felhasználói élmény javításában (nyomon követési sütik). Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e a sütiket vagy sem. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni az oldal összes funkcióját.